Keep KALM
welkom nieuws wiebenik behandelingen tarieven huisregels privacy contact

Privacyverklaring

Praktijk Keep KALM vindt uw privacy erg belangrijk. Ik, Agatha Smeeing (eigenaar) zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel, waarom ik dit doe en hoe ik uw gegevens verwerk. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Vragen over uw privacy mag u mij stellen tijdens de behandeling of door ze te mailen naar agatha@keepkalm.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 november 2020.

Praktijk Keep KALM gevestigd Takelstraat 1, 1825 KM Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • 06-37129916
 • agatha@keepkalm.nl

Welke gegevens gebruik ik?

Hier vindt u een overzicht van de gegevens die ik van u verwerk. Waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens bewaar.

Behandeling

Ik verwerk onderstaande persoonsgegevens die nodig zijn om de behandeling aan te kunnen laten sluiten op uw behoeften/wensen. Voor aanvang van uw behandeling ontvangt u het intakeformulier. Dit formulier wordt tijdens de eerste afspraak samen met u ingevuld. Ik verwerk hiervoor:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Gezinssamenstelling
 • Beroep
 • Gezondheidsgegevens
 • Leefgewoontes

Tijdens de behandeling kunnen bovenstaande gegevens in het behandelplan aangevuld worden.

Het intakeformulier en uw behandelplan bewaar ik maximaal 2 jaar na afronden van de behandeling.

Nieuws/aanbiedingen

Om u op de hoogte te houden van nieuws / aanbiedingen uit de praktijk verwerk ik:

 • uw naam
 • e-mail
 • telefoonnummer

Voor deze verwerking wordt tijdens de intake toestemming gevraagd. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Hoe verkrijg ik uw gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van u ontvangen omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij heeft verstrekt.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw verwerkte gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt. U kunt een verzoek met betrekking tot onderstaande rechten sturen naar mijn e-mailadres of deze tijdens de behandeling kenbaar maken. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Uw rechten:

 • inzage
 • correctie
 • verwijdering
 • gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
 • verzoek tot intrekking van u toestemming
 • bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens

Wie ontvangt uw gegevens?

Praktijk Keep KALM verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt de minimaal benodigde gegevens uitsluitend aan derde partijen indien dit nodig is voor de bedrijfsvoering of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de derde partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Keep KALM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beveilig ik u persoonsgegevens?

Praktijk Keep KALM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met mij op.